اندازه گیری پارکت لمینت

اندازه گیری پارکت,اندازه گیری لمینت,پارکت,لمینت,نصب پارکت

دکولند فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری و پارکتپارکت مورد استفاده برای کف قطعا معادل مساحت کف می باشد. برای اندازه گیری به صورت زیر عمل می شود.

نقشه ای بسیار ساده و تقریبی از فضای مورد نظر ترسیم می گردد.

سپس ابعاد هر بخش از نقشه را با متر اندازه گیری و در کنار آن یادداشت می گردد.

مساحت قسمت هایی که نیاز به لمینت دارد با تقسیم به مستطیل های کوچکتر، قابل محاسبه است. در نهایت با جمع مساحت این مستطیل ها، مساحت کل بدست می آید.

حال فرض شود، مساحت کل 50 مترمربع تخمین زده شده است. به دلیل این که طول و عرض پارکت های موجود در بازار با یکدیگر متفاوت است، معمولا با محاسبه تعداد بسته مورد نیاز از هر برند، سفارش خرید گذاشته می شود. برای 50 متر مربع و سفارش برندی از پارکت که هر بسته مساحت 1.96 مترمربع را پوشش می دهد، 25.9 بسته از پارکت مورد نیاز است. موضوعی که حتما باید در نظر گرفته شود پرتی کار است. معمولا با در نظر گرفتن پرتی، ۱۰ درصد از کل مقدار اضافه می گردد که در اینجا یعنی 2.59. یعنی 25.9 بسته به اضافه 2.59 بسته که روی هم معادل 28.49 بسته به دست می آید. نهایتا با گرد کردن این عدد رو به بالا می بایست 29 بسته از پارکت مذکور خریداری گردد.


دیدگاه خود را بیان کنید