اندازه گیری کاغذ دیواری

کاغذ دیواری,محاسبه تعداد رول

دکولند فروشگاه اینترنتی کاغذ دیواری و پارکتکاغذ دیواری های موجود در بازار بسته به عرض کاغذ دیواری، از سطح پوشش متفاوتی برخوردارند.

  • کاغذ دیواری 5 متری، عرض 53 سانتیمتر و طول 10 متر
  • کاغذ دیواری 7 متری، عرض 70 سانتیمتر و طول 10 متر
  • کاذ دیواری 16 کتری، عرض 106 سانتیمتر و طول 15 متر

برای تخمین تعداد کاغذ مورد نیاز یک فضا، ابتدا طرحی ساده از آن ترسیم نموده و ابعاد هر کدام از قسمت ها را در کنار آن بنویسید. برای محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری، نیاز به یک مقدار دیگر نیز دارید و آن ارتفاع سقف است. اگر در تمام فضا ارتفاع ثابت است، یک بار اندازه گیری کفایت می کند.

حتما به یاد داشته باشید برای دیوارهایی شامل درب و پنجره، فقط فضا هایی را که دیوار کامل است، اندازه بگیرید.

  • اگر کاغذ انتخابی شما، 5 متری باشد:

دیوارهای با ارتفاع کمتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر ٢١٢ نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر 159 نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

  • اگر کاغذ انتخابی شما، 7 متری باشد:

دیوارهای با ارتفاع کمتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر 280 نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر 210 نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

  • اگر کاغذ انتخابی شما، 7 متری باشد:

دیوارهای با ارتفاع کمتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر 636 نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

دیوارهای با ارتفاع بیشتر از 245 سانتیمتر------>عرض دیوار به سانتیمتر را تقسیم بر 530 نمایید و عدد خروجی تعداد رول مورد نیاز را نشان می دهد.

در صورتیکه محاسبات بالا برای شما سخت بنظر می رسد، از طریق تماس با ما مشاوره دریافت نمایید.

همچنین بعد از محاسبه تعداد رول مورد نیاز، از صفحه محصولات به راحتی کاغذ دیواری خریداری نمایید.


دیدگاه خود را بیان کنید